Narzędzia:

Dnia 30-12-2015 godz. 16:05:50

Za: 16 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 47