Narzędzia:

Dnia 30-12-2015 godz. 14:13:22

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20