Narzędzia:

Dnia 30-12-2015 godz. 14:10:27

Za: 54 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21