Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:19:50

Poprawka 6

Za: 27 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 9