Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:19:28

Poprawka 5

Za: 81 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 8