Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:19:03

Poprawka 4

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 9