Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:18:39

Poprawka 3

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8