Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 26-04-2012 godz. 09:16:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10