Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 26-04-2012 godz. 09:16:14

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15