Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Dnia 26-04-2012 godz. 09:25:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7