Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-04-2012 godz. 09:23:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 7