Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:20:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 8