Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-12-2015 godz. 03:37:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12