Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-12-2015 godz. 03:34:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15