Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 24-12-2015 godz. 03:47:09

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12