Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-12-2015 godz. 03:45:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14