Narzędzia:

Dnia 24-12-2015 godz. 00:30:35

Za: 12 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 43