Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 24-12-2015 godz. 03:43:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12