Narzędzia:

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dnia 24-12-2015 godz. 03:42:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12