Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Dnia 24-12-2015 godz. 03:39:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12