Narzędzia:

Dnia 23-12-2015 godz. 15:52:52

Za: 53 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22