Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2015 godz. 12:40:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12