Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 18-12-2015 godz. 12:39:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12