Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Dnia 18-12-2015 godz. 12:38:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 12