Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 18-12-2015 godz. 12:38:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12