Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Dnia 18-12-2015 godz. 12:37:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14