Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 18-12-2015 godz. 12:36:14

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 29 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14