Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Dnia 18-12-2015 godz. 10:50:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19