Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

Dnia 18-12-2015 godz. 12:47:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12