Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 18-12-2015 godz. 12:41:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12