Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2015 godz. 12:41:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12