Narzędzia:

Dnia 17-12-2015 godz. 11:19:03

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19