Narzędzia:

Dnia 17-12-2015 godz. 11:13:38

Za: 26 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22