Narzędzia:

Dnia 10-12-2015 godz. 11:07:39

Za: 29 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15