Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 26-11-2015 godz. 18:36:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 11