Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 26-11-2015 godz. 18:33:37

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15