Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 20-11-2015 godz. 09:43:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15