Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 20-11-2015 godz. 09:42:40

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15