Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dnia 20-11-2015 godz. 09:19:13

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14