Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dnia 20-11-2015 godz. 09:18:47

Poprawka 4

Za: 70 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15