Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dnia 20-11-2015 godz. 09:18:25

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15