Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:14:27

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14