Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:14:04

Poprawka 12

Za: 77 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13