Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:13:19

Poprawka 10

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13