Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:12:20

Poprawka 6

Za: 61 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13