Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:11:40

Poprawka 5

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14