Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:11:17

Poprawka 4

Za: 85 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13