Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:10:57

Poprawka 3

Za: 3 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15