Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:10:05

Poprawka 2

Za: 78 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15