Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:09:42

Poprawka 1

Za: 7 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13